Snaha o dokonalosť

Vízia SOLAXu

Víziou spoločnosti SolaX je byť svetovým lídrom vo vývoji, výrobe a distribúcii solárnych invertorov a batérií na skladovanie energie. Sortiment zahŕňa najnovšie inovácie v oblasti solárnych článkov vďaka neustálemu zameraniu na výskum a vývoj a neustálym snahám dosiahnuť hranice toho, čo je možné – cestu, ktorá viedla k vytvoreniu prelomového hybridného invertora a akumulátorového systému.

SOLAXLOGO

Kontakt

SOLAX POWER
OFFICE OF EAST EUROPE

Tel.: +421 (0) 915 372 114
info@solaxpowereast.eu

SOLAX POWER
Štefanikova 15 949 01 Nitra
Slovakia