Fakturačné údaje spoločnosti

Sun light system s.r.o.
Sídlo: Štefánikova 15, 949 01 Nitra
IČO: 44853009, DIČ: 2022856968
IČ DPH: SK2022856968


+421 37/555 1045 (kontakt na call centrum)
Všeobecné informácie: info@solaxpowereast.eu
Technická podpora: support@solaxpowereast.eu